ตะปูตอกเรือสี่เหลี่ยม

ตะปูตอกเรือสี่เหลี่ยม

สำหรับงานต่อเรือ หรืองานก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การประมง

ลักษณะ : หัวรูปเพชร , ชุบซิ้งค์เงา ตัวตะปูเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
การใช้งาน : งานต่อเรือ หรืองานก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมง
การบรรจุ :

กระสอบละ 50 กิโลกรัม

ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: BWG (มม.)
ความยาว: นิ้ว (มม.)
# 15
# 14
# 13
# 11
# 10
# 8
# 7
# 6
# 5
# 4
1" (25)
1 ¼" (32)
1 ½" (38)
2" (50)
2 ½" (65)
3 " (76)
3 ½ " (90)
4 " (100)
5" (125)
6" (150)