ตะปูย้ำ

ตะปูย้ำ

ลักษณะ :

ขัดเงา หรือ รมดำ

การใช้งาน : ย้ำบานประตูเหล็กยึด
การบรรจุ : การบรรจุ : กระสอบละ 50 กก
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: BWG (มม.)
ความยาว: นิ้ว (มม.)
¼" (6)
¼" (6)
¼" (6)
¼" (6)
¾" (19)
7/8 " (22)
1 ½ " (38)
1 ¾ " (44)