ตะปูตอกคอนกรีต

ตะปูตอกคอนกรีต

สำหรับงานก่อสร้างต่าง ๆ

ลักษณะ : หัวเรียบ , ซุบซิ้งค์เงา มีความแข็งเหนียวเป็นพิเศษ
การใช้งาน : งานก่อสร้างต่าง ๆ
การบรรจุ : ลังละ 20 กล่อง (นน. สุทธิกล่องละ 1 กก.)
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง: BWG (มม.)
ความยาว: นิ้ว (มม.)
# 12 (2.76)
# 12 (2.76)
# 9 (3.75)
# 9 (3.75)
# 9 (3.75)
# 8 (4.19)
# 7 (4.57)
# 7 (4.57)
1" (25)
1 ½ " (38)
1" (25)
1 ½ " (38)
2" (50)
2 ½" (65)
3" (76)
4" (100)