โซ่เหล็ก
ลักษณะ :

โซ่ดำ โซ่ขัดเงา โซ่ชุบซิ้งค์ โซ่ชุบตะกั่ว

การใช้งาน :

ถ่วงแหสำหรับงานประมง ชักลาก พันล้อรถ ล้อมรั้ว

การบรรจุ :

ลังไม้น้ำหนักสุทธิ 125 กก. และ
กระสอบน้ำหนักสุทธิ 50 กก.

SIZE
INSIDE LENGTH
INSIDE WIDTH
OUTSIDE WIDTH
MM
±MM
MM
+MM
-MM
MM
MM
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.5
16
16
18.5
18.5
22
24
27
28
31
36
36
0.2
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
4.2
5
6
7.2
8.4
9.6
10.8
12
13.2
14.4
15.6
11
13.7
17
20.2
23.8
27.2
30.6
34
37.4
40.8
44.2