ตะปูตอกท้องเรือ (ตะกั่ว,ทองแดง)

ตะปูตอกท้องเรือ (ตะกั่ว,ทองแดง)

ลักษณะ : หัวเรียบ , ปลายแหลมเหมือนเข็ม
การใช้งาน : ใช้บุท้องเรือ , งานเฟอร์นิเจอร์
การบรรจุ : ลังละ 30 กิโลกรัม
ความยาว: นิ้ว (มม.)
½" (13), 5/8" (16), ¾" (19), 7/8" (22), 1" (25)